#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Cha em từng vì bại trận trên bàn cờ mà chán nản suốt đời. Đến tận thì gần đất xa trời, ông vẫn chỉ có một nguyện vọng. Đó chính là đả bại tên khốn trẻ tuổi hơn. Em tiếp bước cha, trở thành một kỳ thù tài năng. Và em quyết lấy lại danh dự cho người cha quá cố. Ván cờ đã được chuẩn bị, chỉ có điều là em không có tiền. Vậy thì cớ gì mà người ta phải đánh cờ với em. Thua thì mất danh dự, thắng chẳng được cái gì. Em biết, em phải chấp nhận hi sinh thôi. Và thế là em cắn răng, đem thân thể mình ra làm ván cược. Thân thể non mềm ngon nọt như thế, tên kia chắc là chết mê…

Diễn viên tham gia phim