#Sever 1#Sever 2
Gái xinh BJ trừ nợ tiền nhà cho ông chủ trọ

Gái xinh BJ trừ nợ tiền nhà cho ông chủ trọ

Nội dung phim

Gái xinh BJ trừ nợ tiền nhà cho ông chủ trọ
Lên thành phố học không một người thân chính vì thế tôi toàn phải tự lo cuộc sống từ tiền ăn đến tiền thuê nhà cả tháng nay do dịch bệnh kéo dài chưa kiếm được công việc làm thêm chính vì thế tiền nhà tiền ăn cũng không có, ăn thì có thể chạy sang nhà đứa bạn ăn nhờ hoặc làm thùng mì về ăn dần nhưng tiền nhà thì cuối tháng phải đóng không thể khất được chính vì thế mà tôi đành phải làm cái việc không lên làm với chủ nhà để trừ tiền nợ tiền nhà thật sự công việc này cũng là công việc không đành mà tôi phải cố làm

Diễn viên tham gia phim