#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Biết em là điệp viên nhưng vẫn cứ đụ. Biết em là mật thám nhưng vẫn hú hí cùng em. Hắn chẳng có sợ cái gì hết. Thực ra thì hắn cũng đâu có trung thành với cái tổ chức này. Giả sử, em mà thật lòng với hắn, thì có lẽ hắn còn phản bội tổ chức mà theo em ấy. Đời này ngắn lắm, lo cho bản thân sướng trước đã. Hắn không nói ra suy nghĩ trong lòng, giả vờ mà mê em. Thực tế là có mê thật, trái tim run lên khi thấy thân thể ngon ngọt mê người. Đè em xuống, tách cặp chân trắng trẻo của em ra. Thú tính trong hắn bắt đầu bộc lộ bằng những cú đâm điên cuồng…

Diễn viên tham gia phim

N/A